Contact Us


CONTACT INFORMATION

Phone: 2478 0198
Fax: 2836 3326
Flat 3 7F Yuen Long Trade Centre,
99-109 Castle Peak Rd Yuen Long NT Hong Kong
Mon – Fri 9 am to 6 pm